Podejmowanie pracy poza granicami naszego kraju to w dzisiejszych czasach coraz to szersze zjawisko. Pracodawcy zatrudniają Polaków głównie w oparciu o umowę o pracę. Inne formy też są dozwolone typu o dzieło, zlecenie i inne, które dają nam gwarancję opłacania przez pracodawcę składek. Składki zdrowotne, emerytalne i rentowe czy chorobowe są składnikami wynagrodzenia.

Rozliczanie podatku zza granicy

podatek z niemiecRóżnią się tylko formą i wysokości w odniesieniu do różnych form umowy zawartej pomiędzy osobą podejmująca zatrudnienia, a pracodawcą. Jeśli więc mamy do czynienia z zeznaniem podatkowym, łączy się z tym tematem również zwrot podatku. W okresie rozliczeniowym musimy złożyć nasze deklaracje również wtedy, gdy praca nasza wykonywana była u obcokrajowca. Dobrym przykładem są właśnie Niemcy, ponieważ w ostatnim czasie duża liczba Polaków wyjeżdżała i nadal udaje się tam, by pracować zarobkowo. Podatek z Niemiec to taka sama procedura i ten sam składnik wynagrodzenia jak w przypadku pracy w ojczystym kraju. Jego zwrot następuje tak jak w Polsce po dopełnieniu wszelkich formalności, na wskazane konto bankowe. Kwota zwrotu podatku jest zależna od łącznej kwoty naszego dochodu na zeznaniu rocznym i od tego, czy posiadamy dzieci. Zaksięgowanie podatku z obcego kraju to konieczność, która dotyczy każdego obywatela, niezależnie od tego, gdzie wykonywał daną pracę.

Jest oczywiście jeden warunek, ponieważ zatrudnienie to musi być wykonywane w oparciu o jakiś rodzaj umowę. Cała procedura jest podobna do tej co znamy i co roku podejmujemy w jej ramach na terenie naszego kraju. Niestety większość z nas podróżuje w celach zarobkowych dorywczo. Podsumowując, rachunkowość w tej dziedzinie jest taka sama jak tu, niczym się nie różni rozliczenie. Te same zasady.