Produkujemy je w każdym gospodarstwie domowym, ale najwięcej ich powstaje w wyniku produkcji przemysłowej w różnego rodzaju fabrykach. Odpady niebezpieczne mogą stanowić szczególne zagrożenia dla życia i środowiska. Dlatego ich transport jest uregulowany prawnie i podlega kontrolom. 

Odbieranie zagrażających nieczystości

odbiór odpadów niebezpiecznychW przeciętnym gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne to m.in baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny (telefony, pralki, lodówki, telewizory itp.). Natomiast w różnego rodzaju fabrykach mamy do czynienia z odpadami znacznie bardziej szkodliwymi. Mowa o kwasach, olejach, farbach, rozpuszczalnikach itd. Do czasu odbioru muszą być one przechowywane w sposób bezpieczny, oraz powinny być odpowiednio oznaczone. Bezproblemowy odbiór odpadów niebezpiecznych, oraz ich transport jest regulowany prawnie przez umowę międzynarodową ADR. Z jej treści wynika, że odpady niebezpieczne muszą być odpowiednio oznaczone i przewożone. Transport takich odpadów zależny jest od ich stanu skupienia i zagrożenia jakie stanowią dla ludzi, oraz środowiska. Umowa ADR reguluje także warunki, jakie musi spełniać specjalny pojazd przeznaczony do transportu danego rodzaju odpadu niebezpiecznego. Ponadto cały przebieg odbioru i transportu musi być dokładnie dokumentowany, a proces ten podlega nadzorowi odpowiednich urzędów. Wszelkie przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych powstały z myślą o bezpieczeństwie ludzi, oraz środowiska. Niestosowanie tych zasad jest karane bardzo wysokimi grzywnami.

Niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, przeznaczonego do odbioru i transportu zagrażających nam odpadków mogłoby doprowadzić do poważnych następstw (np. podczas kolizji, lub wypadku). Może nie tylko bezpośrednio narazić na szkody człowieka, ale również rozprzestrzenić się w atmosferze i dostać się do wód śródlądowych. Dlatego przestrzeganie norm prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne. 

 

Kategorie: Usługi