Outsourcing jest pojęciem znanym większości dużych firm. Znacznie mniej powszechnym zjawiskiem jest z kolei body leasing. Polega on bowiem na przekazaniu własnych specjalistów innej firmie, która potrzebuje fachowców w danej dziedzinie. Jego największą zaletą jest umożliwienie zatrudnienia specjalisty dosłownie z dnia na dzień.

Zadanie body leasingu w branży informatyczne

body leasing itTego typu forma współpracy przypadła do gustu wielu firmom. Dzięki niej znaczącą minimalizujemy koszty związane z doszkalaniem własnej kadry, a ponadto mamy możliwość stworzenia nowego źródła przychodu w postaci udostępniania wiedzy oraz doświadczenie własnych pracowników innym firmom. Body leasing cieszy się szczególną popularnością w branży IT. Jak wiemy bowiem pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w obecnych casach jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę szybki rozwój nowoczesnych technologii. Klienci korzystający z body leasingu unikają wysokich kosztów związanych z przygotowaniem odpowiedniego miejsca pracy oraz z samym utrzymaniem pracownika etatowego. Jeśli chodzi więc o body leasing it jest branżą, w którym zjawisko to występuje na porządku dziennym. Czas zatrudnienia pracownika nie jest wówczas w żaden sposób z góry narzucony, jest to szczególnie przydatne kiedy potrzebujemy go w niewielkim procesie podczas wykonywania projektu, nawet na jeden dzień. Zarówno pracodawca jak i sam pracownik w tym przypadku są na wygranych pozycjach. Klient bowiem nie ma do czynienia z wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem pracownika etatowego, pracownik sam zaś otrzymuje znacznie większe wynagrodzenie.

Body leasing mimo, że dla wielu jest jeszcze niezbyt zrozumiałym procesem, w dłuższej perspektywie ma przed sobą doskonałe perspektywy. Wiążą się one bowiem głównie ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników w branży informatycznej.

Kategorie: Usługi