W niektórych przestrzeniach i obiektach zastosowane elementy muszą pełnić nie tylko funkcję użyteczną, ale również dekoracyjną. Dotyczy to w szczególności budynków użyteczności publicznej czy biurowców prywatnych firm. W miejscach tych z reguły do zagospodarowania są duże przestrzenie, które muszą być w odpowiedni sposób urządzone.

Natynkowy montaż opraw świetlnych

lampy liniowe natynkoweJest to bardzo ważne z punktu widzenie spełnienia wszelkich wymogów, którym podlega miejsce pracy. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego natężenia światła na powierzchni roboczej. W tym celu muszą być stosowane oprawy świetlne o odpowiednich parametrach. W zależności od przeznaczenia danej przestrzeni wymagane natężenie światła może się różnić. W przypadku prac, które wymagają dużej precyzji powinno być ono znacznie wyższe. W biurach jednak często wykorzystywane są lampy liniowe natynkowe, które pozwalają zapewnić wymagane natężenie oświetlenia. Warto jednak dodać, że nie jest to jedyny parametr, który określa całą instalację. Równie ważny jest pobór prądu. Oprawy bowiem często muszą być włączone przez większość dnia. Właśnie dlatego w obecnych warunkach stosowane są oprawy, które jako źródło światła wykorzystują diody LED. Jak już wcześniej wspomniano jest to spowodowane ich wysoką wydajnością i efektywnością co zapewnia mniejsze zużycie energii przy tym samym strumieniu świetlnym.

Oprócz tego lampy liniowe z diodami LED cechują się wysoką niezawodnością oraz trwałością. Strumień świetlny przez nie generowany może być również zmieniany w zależności od warunków zewnętrznych. Jest to realizowane przez specjalne układy automatyki budynkowej, które pobierają dane z czujników a następnie na podstawie zaimplementowanych algorytmów dostosowują działanie urządzeń wykonawczych.