W przemyśle na szeroką skalę stosuje się tak zwane wagi dynamiczne. Ich zadaniem jest pomiar masy wyrobów na linii produkcyjnej, bez konieczności zatrzymywania procesu. Ponadto ich budowa i zainstalowane oprogramowanie, pozwalają na zbieranie innych danych i ich przesył pomiędzy urządzeniami. Ułatwiają również przechowywanie danych i umożliwiają ich bezpieczne przechowywanie.

Różnorodne funkcje wag przemysłowych

wytrzymałe wagi dynamicznePrzede wszystkim, aby zapewnić przedsiębiorstwu wiarygodne dane i urządzenia działające przez lata, należy wyposażyć je w wytrzymałe wagi dynamiczne renomowanych producentów. Podstawową funkcją każdej wagi, jest pomiar masy produktu, który został na niej umieszczony. Tak jest również w tym przypadku, jednak wagi montowane do linii produkcyjnej dokonują ważenia w sposób ciągły, który nie wymaga dłuższego kontaktu z wyrobem. Większość z nich posiada również wbudowane liczniki, więc zbierane przez nie dane są bardzo dokładne i umożliwiają generowanie precyzyjnych raportów. Oprogramowanie, które wgrywane jest do urządzeń, w zależności od potrzeb, obsługiwać może także programy biurowe, więc wszystkie informacje przechowywane są w gotowej i na bieżąco uzupełnianej formie w pamięci wewnętrznej lub chmurze. Wagi mogą wysyłać także sygnały do innych urządzeń, na przykład w przypadku produktów, które nie spełniają normy wagowej, informacje o nich przesyłane są do maszyn odrzucających, a te automatycznie wycofywane są z obiegu.

Na liniach produkcyjnych od lat montowane są precyzyjne wagi dynamiczne. Są to urządzenia nie tylko pomiarowe, ale umożliwiające zbieranie danych statystycznych o wyrobach, z którymi mają kontakt. Zapewniają bezpieczne przechowywanie danych oraz pozwalają na połączenie z innymi urządzeniami, usprawniając ich działanie.