Porzekadło: „jak Cię widzą, tak Cię piszą’ funkcjonuje w Polsce już od kilku wieków. Jego kwintesencja sprowadza się do założenia, iż bardzo często dokładnie tak, jak coś jest widziane przez innych, tak potem jest opisywane czy przedstawiane. Doskonale z tego faktu zdają sobie sprawę nie tylko politycy, ale również ludzie działający w biznesie i fotografowie. Dlatego też, głównie ze względu na swoją nowatorskość, a także niemałą atrakcyjność coraz bardziej pożądana staje się fotografia korporacyjna.

Cechy fotografii korporacyjnej

fotografia korporacyjnaZanim przejdzie się szczegółowo do wskazania konkretnych cech tego rodzaju fotografii, a następnie wynikających z nich zalet, które ona ze sobą niesie, warto najpierw pokrótce choćby wyjaśnić: czym de facto fotografia korporacyjna w ogóle się zajmuje?  Najogólniej rzecz ujmując, to typ  fotografowania nazywany często także biznesowym lub portretowym. W praktyce jednak podkreślić należy, że fotografia korporacyjna, jest owszem, do wymienionych w wielu aspektach podobna, ale, w żadnym wypadku, nie tożsama. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że ma ona nieco inny charakter niż dwa poprzednie style fotografowania. Fotografia korporacyjna sensu stricto koncentruje się bowiem w przeciwieństwie do portretowej nie na wizerunku danej osoby samym w sobie, lecz bardziej na  określonej roli, jaką pracownik pełni w firmie(korporacji). Z kolei w zestawieniu z fotografią biznesową, podstawową różnicą staje się znacznie węższe pole zainteresowań. Kontynuując ten tok myślenia można zatem stwierdzić, że fotografia korporacyjna, to w istocie subtyp tej biznesowej. Fundamentalnych wyróżników tego rodzaju fotografii należy wymienić  co najmniej dwa. Po pierwsze w tym modelu niezbędne są profesjonalne umiejętności fotografa. Niemniej ważna okazuje się też aranżacja planu zdjęciowego. Dzięki odpowiednim zdolnościom fotograficznym, które powinna posiadać osoba trudniąca się fotografowaniem korporacyjnym powstające w efekcie finalnym zdjęcia będą właściwej jakości. Aby były one dobrze wykonane niezbędne specjalistyczne czynności ze strony fotografującego. Zgodnie z zasadami, jakimi rządzi się fotografia korporacyjna musi on w pierwszej kolejności przeprowadzić wyczerpujący wywiad z pracownikami korporacji, których następnie zamierza fotografować. Czynność ta jest dla niego kluczowa, ponieważ w ten sposób może on zasięgnąć niezbędnych informacji na temat poszczególnych uczestników sesji określonej firmy. Fakt ten w następstwie pozwala mu natomiast ocenić: jak dana osoba zachowa się potem przed kamerą,jakie ma usposobienie, a w konsekwencji: czy będzie ona potrzebowała jakiegoś dodatkowego wsparcia? Po wtóre,w tym elemencie, profesjonalna fotografia korporacyjna stawia jasny cel: należy wykazać indywidualne cechy pracowników firmy, które później staną się ich atutami na szerszym rynku.

Chodzi tu o cechy takie jak: kreatywność, pewność siebie, powaga itd. Drugim warunkiem koniecznym sprzyjającym właściwemu wykonaniu fotografii korporacyjnej staje się także wspomniana aranżacja planu zdjęciowego. By została zrealizowana profesjonalnie, fotograf potrzebuje czasami nawet tygodnia. Podsumowując, fotografia korporacyjna wiąże się niewątpliwie z wieloma technicznymi utrudnieniami, w dalszej perspektywie można jednak przypuszczać, że z uwagi na wyrafinowanie, styl ten pozyska większą liczbę zwolenników, co z resztą już się dzieje.