Zawód pielęgniarki jest zawodem medycznym. Do obowiązków pielęgniarki należy między innymi wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz pomoc w zabiegach medycznych. Pielęgniarki często również wykonują samodzielne działania w zakresie robienia zastrzyków, diagnozowania i podawania leków.

Pielęgniarki mogą się specjalizować w różnych dziedzinach

specjalizacje dla pielęgniarek łódźPielęgniarki wykonują niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę. Pielęgniarstwo należy do samodzielnych zawodów medycznych. Obecnie większość pielęgniarek i położnych kończy studia wyższe na uczelni medycznej. Podobnie jak w przypadku lekarzy, pielęgniarki również mogą specjalizować się w określonych dziedzinach medycyny. Chirurgia, onkologia, psychiatria, pediatria, geriatria – to tylko niektóre specjalizacje dla pielęgniarek Łódź posiada ciekawą ofertę odnośnie ośrodków szkoleniowych dla pielęgniarek, w których mogą poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny. Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego przygotowuje pielęgniarki do asystowania przy operacjach i wykonywania niektórych zabiegów oraz sprawowania opieki nad pacjentem przed i po operacji. Z kolei specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego przygotowuje pielęgniarki do sprawowania fachowej opieki nad pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. Oprócz fachowej wiedzy i umiejętności każda pielęgniarka powinna również kierować się empatią i zrozumieniem pacjenta.

Praca pielęgniarki z pewnością nie należy do łatwych. Daje jednak mnóstwo satysfakcji. Jest to praca odpowiedzialna i wymagająca specjalistycznych kwalifikacji. Każda pielęgniarka powinna systematycznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Różne ośrodki medyczne prowadzą szkolenia dla pielęgniarek.

Kategorie: Edukacja